maymon@rotem-ltd.co.il

+972(0)8-9154989

13

מערך התפ"י בארגון אחראי על שרשרת האספקה, מקבלת ההזמנה ועד אספקתה ללקוח, תוך הקפדה על עמידה בלו"ז לאספקות.

  • שימוש במערכת ERP מתקדמת למעקב ושליטה על פעילות התפעולית, פיננסית ואחרים בארגון.
  • יכולת בניית עצי מוצר ובקרת תצורה ,למכלולים מורכבים משולבי טכנולוגיה.
  • יכולת קליטת מכלולים גדולים וקטנים כאחד, ליצור והרכבה ב- FTK.
  • הקפדה על עמידה בלו"ז ואספקה עד בית הלקוח בעזרת מערך לוגיסטי תומך.
  • ממשק קשר רציף ע"י עובדי התפ"י עם הלקוחות מקבלת ההזמנה ועד אספקתה.

התגובות סגורות.