maymon@rotem-ltd.co.il

+972(0)8-9154989

5 תחום האחראי על בצוע כלל פעילות הרכש בחברה, תוך מתן מענה שירותי מהיר ואיכותי לדרישות היצור, התפ"י , ההרכבות ושאר מחלקות הארגון.
  • יכולת מוכחת לביצוע רכש מגוון טכנולוגית בארץ ובחו"ל , תוך מתן דגש לאיכות המוצרים, אמינות הספקים, ומחירים תחרותיים.
  • תמיכה ברכש מורכב לביצוע פעילות יצור והרכבה ב- FTK ,תוך תאום אספקות בלו"ז קצר.
  • לחברה מערך לוגיסטי תומך , מחסן תוצ"ג , מחסן הרכבות ומחלקת אריזות , בנוסף קיים מערך שינוע להובלת הציוד עד בית הלקוח.

התגובות סגורות.