תחום תפ"י

מערך התפ"י בארגון אחראי על שרשרת האספקה, מקבלת ההזמנה ועד אספקתה ללקוח, תוך הקפדה על עמידה בלו"ז לאספקות…