רכש ולוגיסטיקה

תחום האחראי על בצוע כלל פעילות הרכש בחברה, תוך מתן מענה שירותי מהיר ואיכותי לדרישות היצור, התפ"י , ההרכבות ושאר מחלקות הארגון…